Inicio / Node / Real Decreto Lexislativo 2/2008, do 20 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei de solo
Gallego
Data de publicación oficial: 
Martes, 7 Octubre, 2014
Data de publicación no Portal: 
Lunes, 25 Septiembre, 2017