Inicio / Node / Real Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de solo e rehabilitación urbana
Gallego
Data de publicación oficial: 
Lunes, 31 Octubre, 2016
Data de publicación no Portal: 
Lunes, 25 Septiembre, 2017