Inicio / Node / Orden ECO/805/2003, do 27 de marzo, sobre normas de valoración de bens inmobles e de determinados dereitos para certas finalidades financeiras
Gallego
Data de publicación oficial: 
Miércoles, 2 Diciembre, 2015
Data de publicación no Portal: 
Lunes, 25 Septiembre, 2017