Inicio / Normativa / DECRETO 106/2018, do 4 de outubro, polo que se modifica parcialmente o Decreto 177/2016, do 15 de decembro, polo que se fixa a estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia, e o Decreto 196/2012, do 27 de setembro, polo que se crea a Axencia de
Galego
Data de publicación oficial: 
venres, 5 Outubro, 2018
Data de publicación no Portal: 
venres, 5 Outubro, 2018