Inicio / Normativa / Decreto 177/2016, do 15 de decembro, polo que se fixa a estrutura orgánica da Vicepresidencia e das consellerías da Xunta de Galicia
Galego
Data de publicación oficial: 
mércores, 8 Marzo, 2017
Data de publicación no Portal: 
mércores, 8 Marzo, 2017