Inicio / Normativa / Decreto 42/2020, do 30 de xaneiro, polo que se modifican determinadas disposicións vixentes en materia de augas
Galego
Data de publicación oficial: 
martes, 3 Marzo, 2020
Data de publicación no Portal: 
martes, 20 Outubro, 2020