Inicio / Normativa / Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que se regulan os plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal
Galego
Documentos: 
Data de publicación oficial: 
venres, 10 Novembro, 2017
Data de publicación no Portal: 
venres, 10 Novembro, 2017