Inicio / Normativa / Decreto 92/2019, do 11 de xullo, polo que se modifica o Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia
Galego
Data de publicación oficial: 
mércores, 31 Xullo, 2019
Data de publicación no Portal: 
venres, 13 Setembro, 2019