Inicio / Normativa / Orden ECO/805/2003, do 27 de marzo, sobre normas de valoración de bens inmobles e de determinados dereitos para certas finalidades financeiras
Galego
Data de publicación oficial: 
mércores, 2 Decembro, 2015
Data de publicación no Portal: 
luns, 25 Setembro, 2017