Inicio / Normativa / Real Decreto 1471/1989, do 1 de decembro, polo que se aproba o Regulamento xeral para o desenvolvemento e execución da Lei 22/1988, do 28 de xullo, de Costas
Galego
Data de publicación oficial: 
martes, 12 Decembro, 1989
Data de publicación no Portal: 
venres, 10 Novembro, 2017