Inicio / Noticias / A Comisión Superior de Urbanismo emite informe favorable sobre o proxecto da estación intermodal de Vigo
28/09/2018 - 03:47

Santiago de Compostela, 28 de setembro de 2018.- A Comisión Superior de Urbanismo (CSU) vén de informar favorablemente sobre o proxecto da Estación Intermodal de Vigo, que abarcará unha superficie de 47.565 m2 e na que se localizarán o futuro centro centro comercial Vialia e a nova estación de autobuses, ademais da terminal de ferrocarril existente, así como os accesos ao complexo.

Este é o último paso previo á aprobación definitiva do proxecto polo Consello da Xunta, que suporá a aprobación urbanística necesaria para o inicio das obras do Centro Vialia e a licitación da nova estación de autobuses intermodal, prevista para este mesmo ano.

Nunha xuntanza celebrada hoxe, a CSU coñeceu o informe emitido sobre o proxecto pola Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, no cal se propuña informar favorablemente sobre o mesmo con suxeición ás condicións indicadas no informe sectorial requirido a Dirección xeral de Estradas do Ministerio de Fomento.

Cómpre lembrar que este proxecto de integración estase a tramitar ao abeiro da Lei 3/2016 de medidas en materia de proxectos públicos de urxencia ou de excepcional interese que aprobou a Xunta para concellos sen un Plan Xeral adaptado ou anulado -como é o caso de Vigo-, coa fin de ofrecer a máxima seguridade xurídica a iniciativas que, pola súa importancia económica e social, non podían esperar á tramitación dun novo planeamento.

A aplicación desa lei xa permitiu desbloquear proxectos do máximo interese para a cidade de Vigo, dando cobertura á necesidade de resposta urxente na ampliación das instalacións de Citroën ou na do recinto feiral IFEVI.

Unha vez cumpridos estes trámites, o expediente completo do proxecto integrado polo Centro Vialia, a estación ferroviaria e Terminal de Autobuses será remitido á Consellería de Infraestruturas e Mobilidade para que continúe coa súa tramitación e o eleve ao Consello da Xunta para a súa aprobación definitiva.

Unha vez dado ese paso, a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade licitará as obras da estación de autobuses por aproximadamente 15,8 millóns de euros, importe que inclúe a achega autonómica para cofinanciar os accesos.