Inicio / Noticias / CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 9 de xullo de 2018 pola que se nomean vogais do Xurado de Expropiación de Galicia

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 9 de xullo de 2018 pola que se nomean vogais do Xurado de Expropiación de Galicia

11/09/2018 - 12:12

Advertidos erros na Orde do 9 de xullo de 2018 pola que se nomean vogais do Xurado de Expropiación de Galicia, publicada no Diario Oficial de Galicia número 153, do venres 10 de agosto de 2018, cómpre facer as seguintes correccións:

Na páxina 37141, onde di: «José Ángel Alonso Guerrero», debe dicir: «José Ángel Alonso Guerreiro».

Na páxina 37141, onde di: «Enrique Domínguez Docampo», debe dicir: «Enrique Rodríguez Docampo».

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180911/AnuncioG0423-050918-0...