Inicio / Noticias / Ethel Vázquez avanza que a Xunta dotará de vallas reforzadas fronte ao xabaril as novas estradas que coincidan con zonas de maior risco
23/11/2019 - 05:05
Ethel Vázquez avanza que a Xunta dotará de vallas reforzadas fronte ao xabaril as novas estradas que coincidan con zonas de maior risco

A Coruña, 23 de novembro de 2019.- A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, clausurou hoxe as xornadas técnicas da 49ª Convención Internacional de Autoescolas, onde avanzou que a Xunta dotará de vallas reforzadas fronte ao xabaril as novas estradas que coincidan cos treitos de maior risco. Así sucederá, por exemplo, na futura autovía entre Lugo e Sarria, que contará con esta medida, a de maior eficacia fronte aos accidentes por animais.

A conselleira anunciou tamén que a Xunta iniciará no 1º semestre do vindeiro ano a elaboración do Plan de seguridade viaria 2021- 2025 para sumar esforzos a prol da redución dos accidentes de tráfico.

Vázquez Mourelle explicou que na elaboración do plan vixente xa participaron distintos colectivos, asociacións e profesionais da seguridade viaria, entre eles a Federación galega de autoescolas, aos que convidou a volver realizar as súas achegas ao novo programa.

Indicou que o conxunto da sociedade ten responsabilidades no eido da seguridade viaria e por suposto, as Administracións públicas, que deben liderar e centrar os esforzos e recursos nesta materia.

O Goberno galego, no marco do Plan de seguridade Viaria 2016-2020, vén desenvolvendo unha serie de medidas para tratar de reducir os accidentes de tráfico e minimizar as súas consecuencias nas vías de titularidade autonómica.

Este plan ten en conta as singularidades de Galicia, onde existen catro titulares de estradas diferentes: o Ministerio de Fomento, a Xunta, as catro Deputacións provinciais e os concellos. Ademais, cómpre considerar que na comunidade, o 77% de territorio ten características de terreo accidentado e conta co 50% dos núcleos de poboación de España e o 71% deles ten menos de 50 habitantes.

Subliñou que estas actuacións, adaptadas á realidade territorial de Galicia, van acompañadas de orzamento, polo que no ano 2020 se destinarán case 80 millóns de euros a mellorar as estradas, a mantelas en boas condicións e eliminar os puntos de concentración de accidentes.

Destacou que ademais de avanzar na construción de grandes eixos de comunicación como as autovías do Morrazo ou da Costa da Morte, a Xunta aposta por conservar en bo estado a rede de estradas mediante o Plan de reforzos de firmes ou o Plan de Vialidade Invernal.

Indicou que tamén se está a poñer o acento nos usuarios vulnerables das vías, os peóns e ciclistas, co desenvolvemento do Plan de sendas de Galicia, a través do que xa se acometeron máis de 100 quilómetros de itinerarios seguros e sustentables.

Engadiu que actualmente a Xunta está a traballar de xeito intenso na estratexia para eliminar os tramos de concentración de accidentes nas estradas autonómicas, unha medida orientada tamén á redución de sinistralidade.

Tamén se referiu ao traballo para reducir a accidentalidade en estradas como consecuencia do xabaril, a través de varias liñas de actuación como os ensaios de orina sintética de lobo como repelente destes animais en algúns tramos da rede viaria. Apuntou que se está ultimando o decreto para a comercialización de carne de xabaril e se están incrementando as accións de caza para reducir a poboación destes animais e os accidentes de tráfico.

No marco desta problemática, a conselleira tamén trasladou a importancia de que os condutores saiban reaccionar ante un imprevisto como a irrupción dun xabaril ou outro animal e nese sentido afirmou que o traballo das autoescolas pode resultar interesante.

Non obstante, apuntou que todas estas actuacións deben ir acompañadas de condutas responsables nas vías, para o que precisou que é fundamental a formación e a concienciación, liñas que vén reforzando o Goberno galego nos últimos anos.

Puxo como exemplo a campaña ‘O corazón está do teu lado’, un programa de seguridade viaria que a Xunta está a levar aos colexios galegos para fomentar a cultura dos hábitos responsables nas estradas entre os cativos.

Ademais, a consellería está a impulsar outras campañas como a da sensibilización da importancia de facerse ver nas estradas a través das prendas reflectoras que se están a distribuír aos usuarios máis vulnerables. Ao remate do vixente plan, o Goberno galego terá repartidas unhas 37.600 prendas destas características para evitar os atropelos.