Inicio / Publicacions / Regulamento Lei do Solo principais novidades

No Diario Oficial de Galicia número 213, do 9 de novembro de 2016, publicouse o Decreto 143/2016, do 22 de setembro, da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e que entrou en vigor o 9 de decembro de 2016. Trátase dunha regulación íntegra na nosa comunidade autónoma, de tódolos aspectos relacionados co réxime do solo, o planeamento, a xestión e a disciplina urbanísticas, incorporando o propio texto de Lei do solo para facilitar o manexo de toda a normativa urbanística autonómica nun so texto.Anexo