Inicio / Node / CORRECCIÓN DE ERROS. Decreto 172/2018, do 20 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de organización e réxime de funcionamento do Xurado de Expropiación de Galicia
Gallego
Data de publicación oficial: 
Miércoles, 23 Enero, 2019
Data de publicación no Portal: 
Lunes, 4 Febrero, 2019