Inicio / Node / Decreto 42/2020, do 30 de xaneiro, polo que se modifican determinadas disposicións vixentes en materia de augas
Gallego
Data de publicación oficial: 
Martes, 3 Marzo, 2020
Data de publicación no Portal: 
Martes, 20 Octubre, 2020