Inicio / Normativa / Decreto 1/2015, do 15 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da planificación en materia de augas de Galicia e se regulan determinadas cuestións en desenvolvemento da Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia
Galego
Data de publicación oficial: 
venres, 16 Xaneiro, 2015
Data de publicación no Portal: 
luns, 25 Setembro, 2017