Inicio / Normativa / Decreto 72/2016, do 9 de xuño, polo que se autorizan e se regulan determinados sistemas de eliminación de subprodutos animais non destinados ao consumo humano en Galicia e se concretan determinados aspectos sanitarios das explotacións porcinas
Galego
Documentos: 
Data de publicación oficial: 
mércores, 22 Xuño, 2016
Data de publicación no Portal: 
luns, 25 Setembro, 2017