Inicio / Normativa / Decreto do 26 de abril de 1957 polo que se aproba o Regulamento da Lei de expropiación forzosa
Galego
Data de publicación oficial: 
sábado, 6 Novembro, 1999
Data de publicación no Portal: 
luns, 25 Setembro, 2017