Inicio / Normativa / Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico.
Galego
Data de publicación oficial: 
luns, 27 Xaneiro, 2014
Data de publicación no Portal: 
luns, 25 Setembro, 2017