Inicio / Normativa / Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración Xeral e do sector público autonómico
Galego
Documentos: 
Data de publicación oficial: 
venres, 31 Decembro, 2010
Data de publicación no Portal: 
luns, 25 Setembro, 2017