Inicio / Normativa / Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico
Galego
Data de publicación oficial: 
sábado, 24 Decembro, 2016
Data de publicación no Portal: 
luns, 25 Setembro, 2017