Inicio / Normativa / Modificación do punto 2 do artigo 11 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (publicada no Diario Oficial de Galicia nº 245 do 28 de decembro de 2017 na Lei 9/2017, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas)

Modificación do punto 2 do artigo 11 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (publicada no Diario Oficial de Galicia nº 245 do 28 de decembro de 2017 na Lei 9/2017, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas)

Galego
Data de publicación oficial: 
xoves, 28 Decembro, 2017
Data de publicación no Portal: 
xoves, 4 Xaneiro, 2018