Inicio / Normativa / Real Decreto 1020/1993, do 25 de xuño, polo que se aproban as normas técnicas de valoración e o cadro marco de valores do solo e das construcións para determinar o valor catastral dos bens inmobles de natureza urbana
Galego
Data de publicación oficial: 
martes, 20 Novembro, 2007
Data de publicación no Portal: 
luns, 25 Setembro, 2017