Inicio / Normativa / RESOLUCIÓN do 11 de abril de 2022 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 8 de abril de 2022 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade
Galego
Data de publicación oficial: 
mércores, 25 Maio, 2022
Data de publicación no Portal: 
mércores, 24 Maio, 2023