Inicio / Normativa / RESOLUCIÓN do 18 de outubro de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 17 de outubro de 2019 polo que se aproba a modificación da RPT da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade e da AXI

No centro de destino «XURADO DE EXPROPIACIÓN DE GALICIA», os postos «IV.C04.00.000.15770.050.- VOGAL PERMANENTE XURADO DE EXPROPIACIÓN DE GALICIA», «IV.C04.00.000.15770.060.- VOGAL PERMANENTE XURADO DE EXPROPIACIÓN DE GALICIA» e «IV.C04.00.000.15770.070.- VOGAL PERMANENTE XURADO DE EXPROPIACIÓN DE GALICIA», pasan a denominarse «VOGAL XURADO DE EXPROPIACIÓN DE GALICIA».

Galego
Data de publicación oficial: 
xoves, 24 Outubro, 2019
Data de publicación no Portal: 
venres, 25 Outubro, 2019