Inicio / Publicacions / I Memoria Actividade Xurado de Expropiación de Galicia: 2006-2016