Inicio / Publicacions / II Memoria Actividade Xurado de Expropiación de Galicia (2006-2018)