Inicio / Publicacions / III Memoria Actividade Xurado de Expropiación de Galicia 2006-2020