Inicio / Normativa / Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia
Galego
Documentos: 
Data de publicación oficial: 
domingo, 11 Setembro, 2016
Data de publicación no Portal: 
venres, 10 Novembro, 2017