Inicio / Normativa / DECRETO 172/2018, do 20 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de organización e réxime de funcionamento do Xurado de Expropiación de Galicia
Galego
Data de publicación oficial: 
luns, 14 Xaneiro, 2019
Data de publicación no Portal: 
venres, 1 Febreiro, 2019