Inicio / Normativa / Decreto 238/2020, do 29 de decembro, polo que se aproban as Directrices de paisaxe de Galicia
Galego
Data de publicación oficial: 
luns, 1 Febreiro, 2021
Data de publicación no Portal: 
mércores, 3 Febreiro, 2021