Inicio / Normativa / Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público
Galego
Data de publicación oficial: 
venres, 2 Outubro, 2015
Data de publicación no Portal: 
luns, 25 Setembro, 2017