Inicio / Normativa / Real Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de solo e rehabilitación urbana
Galego
Data de publicación oficial: 
luns, 31 Outubro, 2016
Data de publicación no Portal: 
luns, 25 Setembro, 2017